Ceny energii odnawialnej vs ceny energii konwencjonalnej

Rozwój odnawialnych źródeł energii z roku na roku nabiera tempa. Dzięki coraz nowszym technologiom osiągane są coraz wyższe sprawności, co wzbudza zainteresowanie inwestorów na całym świecie. Korzyści finansowe związane z takimi inwestycjami to już nie tylko prognozy, ale realne wyniki. Tymczasem energię nieodnawialną dotknęła stagnacja, co wiąże się z rosnącymi kosztami wydobycia i eksploatacji.

Ceny OZE lecą w dół!

Z analizy Międzynarodowej Agencji Energetyki Odnawialnej wynika, że ceny energii odnawialnej (OZE) spadają z roku na rok. Najmniej popularna w Polsce technologia energetyki słonecznej CSP (Concentrated Solar Power), której zaletą jest możliwość przechowania energii w czasie do kilku godzin, odnotowała aż 26% spadek kosztów, które wyniosły 185 USD/MWh. Technologią, która odnotowała najmniejszy spadek kosztów jest morska energetyka wiatrowa, której koszty utrzymują się na poziomie 127 USD/MWh. Jest to druga najdroższa technologia.

Elektrownia wiatrowa na łące.

Do dużych spadków cen, doszło także w energetyce biomasowej. Obecnie koszt wytwarzania energii z biomasy wynosi 62 USD/MWh (spadek o 14%). Porównywalny spadek odnotowała hydroenergetyka, której koszt wynosi 47 USD/MWh (spadek o 11%). Przedstawione dane pochodzą z 2018 roku, jednak według Bloomberga koszt produkcji energii dla rozpoczynanych na początku tego roku inwestycji w lądowe wiatraki spadł o 10%, do średniego poziomu 50 USD/MWh i analogicznie farmy fotowoltaiczne odnotowały spadek o 18 proc. do poziomu 57 USD/MWh. Ta sama agencja wyliczyła, że od 2010 roku koszty wytwarzania energii z elektrowni wiatrowych na lądzie spadły o 49%, z fotowoltaiki aż o 84%, natomiast z morskich wiatraków o 56%.


Kompletny zestaw fotowoltaiczny z panelami fotowoltaicznymi WEBER

Wyprodukuj własną energię elektryczną i ciesz się niższymi rachunkami!

Kompletne zestawy fotowoltaiczne w super cenie, sprawdź koniecznie!


Energia Odnawialna vs. Energia konwencjonalna

W dobie rosnących cen energii nieodnawialnej, powyższe informacje to sygnał dla inwestorów. Namacalnym przykładem jest fotowoltaika, gdzie prawie 80% elektrowni fotowoltaicznych produkuje prąd taniej niż dowolna elektrownia zasilana węglem, ropą lub gazem.

Koszty energii nieodnawialnej będą rosły z roku na rok. Wynika to z kilku czynników. Przede wszystkim rosną ceny wydobycia, dlatego też sam surowiec drożeje. Kluczowa dla rosnących cen jest jednak emisja CO2. Uwarunkowania prawne i przede wszystkim obostrzenia nakładane przez Unię Europejską sprawiają, że rosną ceny uprawnień do emisji CO2. Oprócz tego, wydobywcy oraz elektrociepłownie muszą inwestować w nowoczesne technologie ograniczające emisję. Wszystko to jest oczywiście nakładane w różnych kosztach na odbiorcę końcowego. Wiąże się to ze zmonopolizowanym rynkiem energetycznym, gdzie duże spółki same dostosowują cenę do obecnie panujących warunków. Widać to na giełdzie towarowej, gdzie w maju bieżącego roku ceny energii elektrycznej wzrosły o 20%. Jest to zjawisko, które będzie coraz bardziej odczuwalne dla końcowego odbiorcy energii.

W Polsce musi upłynąć jeszcze sporo czasu, aż energetyka odnawialna zacznie wieźć prym. Jest to uwarunkowane przede wszystkim przez rządowe programy wsparcia, które na tą chwilę są ograniczone. Jednak powyższe dane powinny nakreślić kierunek rozwoju szczególnie inwestorom, którzy są na etapie planowania źródeł ciepła i energii elektrycznej w swoich nowopowstałych domach, biurach czy obiektach przemysłowych.

Dodaj komentarz