Ruszył II nabór wniosków do programu „Mój prąd”

13 stycznia 2020 roku ruszył drugi nabór wniosków do programu „Mój prąd”. Program obejmuje dofinansowanie na fotowoltaikę w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji (nie więcej niż 5 000 zł). Beneficjentem może być osoba fizyczna wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby. Przewidywany okres drugiego naboru wniosków ma trwać do 18.12.2020 roku lub do wyczerpania alokacji środków.


Dowiedz się więcej:  Dofinansowanie na fotowoltaikę z programu „Mój Prąd” – szczegółowe informacje


Podczas drugiego naboru należy pamiętać, że okres kwalifikowalności kosztów rozpoczął się 23.07.2019. Instalacje, które powstały wcześniej nie będą dotowane.

Podsumowanie I edycji programu „Mój Prąd”

Pierwsza tura naboru była niezwykle owocna i wymiernie przyczyniła się do wzrostu potencjału fotowoltaicznego w Polsce. Do Ministra przekazano 21 818 wniosków, z czego aż 21 256 szt. zostało zatwierdzonych. Wypłacono już 13 877 szt. dotacji o łącznej wartości 68 861 940 zł. Dzięki temu uzyskano 152 500 MWh/rok zielonej, co przyczyniło się do redukcji emisji CO2 na poziomie 122 200 000 kg/rok. Kwota budżetu, która pozostała do alokacji to 868 066 450 zł.

Jak i gdzie składać wnioski do programu „Mój Prąd”?

Wnioski w drugim naborze można składać na trzy sposoby:

  • osobiście, w siedzibie NFOŚiGW, wydrukowaną i wypełnioną wersję wniosku,

  • pocztą lub kurierem na adres Funduszu,

  • online na stronie gov.pl.

Najprostszym sposobem jest trzecia opcja. Do wniosku należy dołączyć skany faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”, dowód zapłaty faktury, potwierdzenie montażu licznika dwukierunkowego oraz opcjonalnie oświadczenie o samodzielnym montażu.

Sprawdź też: Aktualne dotacje do fotowoltaiki w 2021 roku.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz