Korzyści płynące z audytu energetycznego

W dobie nowoczesnych rozwiązań energooszczędnych oraz energetyki odnawialnej wiele osób decyduje się na modernizację starszych budynków. Wiąże się to z niemałymi kosztami, jednak mądrze przeprowadzone działania przynoszą wymierne korzyści. W czasie planowania termomodernizacji warto zainwestować w audyt energetyczny, który ukierunkuje działania oraz oceni potencjał budynku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć czym dokładnie jest audyt energetyczny, jakie są zalety jego wykonania i jakie są koszty wykonania audytu energetycznego – zachęcamy do przeczytania dalszej części artykułu.

Audyt energetyczny to działania określające ilość zużywanej energii oraz zaplanowanie prac służących optymalizacji tego zjawiska. Oprócz działań oceniających, kluczowym elementem audytu jest doradztwo, oparte na doświadczeniu i wiedzy audytora.

Audyt energetyczny

Rozporządzenie wykonawcze Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008 r. określa etapy audytu energetycznego następująco:

  • inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku,
  • ocena stanu technicznego budynku,
  • zaplanowanie oraz doradztwo w zakresie przyszłych działań,
  • przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do podjęcia działań termomodernizacyjnych oraz usprawnień,
  • kosztorys w/w działań

Pierwszy krok to analiza aktualnego stanu budynku. Dzięki wizji lokalnej i dokumentacji technicznej określana jest sprawność instalacji oraz zapotrzebowanie na ciepło podczas okresu grzewczego.

Kolejny krok jest niezbędny dla dobrze przeprowadzonego audytu. Zawiera on doradztwo w zakresie przyszłych działań modernizacyjnych. Nie są to jedynie zagadnienia techniczne. W przypadku przedsiębiorstw mogą być to zagadnienia organizacyjne np. przeszkolenie kadry pracowniczej odnośnie oszczędzania energii.

Ostatnim etapem jest obliczanie kosztów, które zostaną wygenerowane przez podjęte działania oraz przyszłych oszczędności wynikających z modernizacji. Dzięki temu, można dokonać analizy rentowności przedsięwzięcia.

Audytor energetyczny musi posiadać uprawnienia budowlane i przejść specjalne szkolenie oraz zdać egzamin przeprowadzony przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

 

Zalety audytu energetycznego

Najbardziej pozytywnym aspektem przeprowadzenia audytu energetycznego są działania, które powinny być jego naturalnym następstwem. Dzięki wiedzy audytora, inwestor ma pewność, że działania termomodernizacyjne posłużą generacji realnych oszczędności i są idealnie dobrane do typu oraz stanu technicznego budynku.

Z audytem energetycznym często związane są różnego rodzaju dofinansowania, które przy pomocy samego audytora można uzyskać i wykorzystać na termomodernizację. Obecnie audyty są punktem wyjściowym dla programu Czyste Powietrze. Program ruszył we wrześniu 2018 roku i potrwa aż do 2029 roku. Program ten ma na celu poprawę jakości powietrza i może zapewnić nawet 90 % pokrycia kosztów związanych z pracami modernizacyjnymi.

 

Koszt audytu energetycznego

Warto zaznaczyć, że koszt przeprowadzenia audytu energetycznego dla domu jednorodzinnego to około 1 500 zł. Jest to koszt, który warto ponieść, aby być pewnym słuszności przyszłych działań.

 

Podsumowanie

Audyt energetyczny to nic innego jak ukierunkowanie działań modernizacyjnych oraz dobór optymalnych rozwiązań dla danego budynku. Dzięki temu, po modernizacji, generowane oszczędności będą odczuwalne i nakłady inwestycyjne szybko się zwrócą. Bez wiedzy i doświadczenia audytora, często wykonywane inwestycje nie są odpowiednio dostosowane do danego typu budynku, co skutkuje niską rentownością lub jej brakiem.

Dodaj komentarz