Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Fotowoltaika to konkretne korzyści dla środowiska i naszego portfela. Nic dziwnego, że sumaryczna moc zainstalowana w naszym kraju ciągle rośnie. Fotowoltaika przyczynia się do oszczędności finansowych już na samym początku inwestycji, ponieważ kwota, którą wyłożymy na instalację fotowoltaiczną podlega odliczeniu od kosztów w rocznej deklaracji PIT. Najważniejsze informacje na ten temat znajdują się w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak odliczyć fotowoltaikę od podatku i kto może to zrobić, zachęcamy do dalszej części artykułu.

Kto może odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Z przywileju jakim jest odliczenie fotowoltaiki od podatku mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Ponadto, beneficjent musi się rozliczać według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Tylko w tych przypadkach można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Instalacja fotowoltaiczna to prosty system, jednak jej montaż może wydawać się skomplikowany. Należy pamiętać, że nie wszystkie elementy systemu i procesu jego montażu podlegają uldze termomodernizacyjnej.


Sprawdź też: Błędy popełniane przy montażu instalacji fotowoltaicznej.


Ulga termoizolacyjna na fotowoltaikę 2021/2022 obejmuje wydatki poniesione w roku podatkowym na:

  • materiały budowlane,

  • urządzenia,

  • usługi.

W przypadku braku dochodu, prawo do ulgi termomodernizacyjnej przysługuje przez 6 lat od końca roku podatkowego, w którym odnotowano pierwszy wydatek (w normalnych okolicznościach okres ten wynosi 3 lata). Do skorzystania z ulgi termoizolacyjnej konieczne jest ukończenie inwestycji. W większości przypadków, instalację uważa się za zakończoną po wymianie licznika na dwukierunkowy.

Maksymalna kwota odliczenia to 53 000 zł. Kwota ta obejmuje wszystkie prace termomodernizacyjne prowadzone w danym obiekcie.

Pieniądze i kalulator

W jaki sposób skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Kluczowe dla skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej jest udokumentowanie wszelkich wydatków, które poniosło się podczas realizacji inwestycji. Pamiętaj, że możesz udokumentować wydatki do 450 zł brutto paragonem fiskalnym z numerem NIP.

Samo odliczenie należy uwzględnić w części B, pozycja 31 załącznika PIT/O, czyli wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Ulga termomodernizacyjna obejmuje również VAT. W przypadku małżeńskiej wspólności majątkowej, istnieje możliwość uwzględnienia również wydatków małżonka (PIT/O, część B, pozycja 32).

Z ulgi termomodernizacyjnej nie wyklucza korzystanie z programów dotacyjnych. W tym przypadku chodzi przede wszystkim o dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd. Trzeba pamiętać jednak, że kwota dofinansowania nie podlega odliczeniu. Odliczyć od podatku można jedynie własne środki przeznaczone na inwestycję. Zalicza się do nich również kredyt lub pożyczka, którą spłaca podatnik.

Możesz również polubić…