Dofinasowanie do Fotowoltaiki – Program „Mój Prąd 3.0” – zmiany

Już od 1 lipca 2021 roku do 20 grudnia 2021 roku (z możliwością przedłużenia lub do wyczerpania puli pieniędzy) będzie można składać wnioski o dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach nowej odsłony programu „Mój Prąd” 3.0. Do dotacji można zgłosić inwestycje w mikro-instalacje fotowoltaiczne dokonane od 1 lutego 2020 roku. Nie jest jeszcze znana wysokość dofinansowania z trzeciej odsłony programu „Mój Prąd”, natomiast wiadomo już, że zasady będą nieco inne niż w poprzednich naborach. Zmianie ulegnie także źródło finansowania. Więcej informacji o nowej wersji programu „Mój Prąd 2021” w dalszej części artykułu.

Nowe zasady programu Mój Prąd 3.0 – 2021

Źródło i kwota dofinansowania z programu Mój Prąd

Pierwszą zmianą programu Mój Prąd 3.0 będzie źródło finansowania. Program Mój Prąd 3.0 będzie finansowany z funduszy unijnych, a nie krajowych ja było dotychczas. Nie wiadomo jeszcze ile będzie wynosiło dofinansowanie. Natomiast, zamiast dotacji do 5 000 zł, kwota ta ma zależeć od „zakresu rzeczowego inwestycji” oraz, że premiowana będzie autokonsumpcja produkowanej energii – to również jedna ze zmian, która została wprowadzona w trzeciej odsłonie programu Mój Prąd 2021.

 

Na jakie instalacje fotowoltaiczne można otrzymać dofinansowanie w roku 2021 z programu Mój Prąd?

W poprzednich edycjach programu „Mój Prąd” moc dofinansowanych instalacji fotowoltaicznych wynosiła od 2-10 kW i tak samo będzie w tej edycji. Dofinansowanie do fotowoltaiki będą mogły otrzymać także te inwestycje, które zostały już podłączone do sieci OSD oraz instalacje złożone jeszcze w roku ubiegłym, ale po 31 stycznia. Jak poinformował Mirowski – „Koszty kwalifikowane liczą się od 1 lutego 2020 roku”.

Jakie dodatkowe elementy będą premiowane w programie Mój Prąd III Edycja?

Trzecia edycja programu Mój Prąd zostanie także uzupełniona o dodatkowe komponenty, które pozwolą na większą konsumpcję wytworzonej energii z instalacji fotowoltaicznej przez prosumentów. Jak informuje NFOŚiGW – dodatkowe elementy mają być premiowane, ale nie obowiązkowe. Należą do nich:

  • punkty ładowania dla samochodów elektrycznych
  • magazyny ciepła i chłodu
  • inteligentne systemy zarządzania energia w gospodarstwie domowym
  • autokonsumpcję wytworzonej energii elektrycznej

Jak podano w komunikacje, dofinansowanie z programu „Mój Prąd” ma trafić do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. Będą one mogły skorzystać z dofinansowania zarówno na zakupów jak i montaż instalacji fotowoltaicznej i/lub dodatkowe elementy, które służą do autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej.

Sprawdź jakie są dostępne dofinansowania i dotacje do fotowoltaiki w 2021 roku.

Możesz również polubić…