Dofinansowanie fotowoltaiki i systemów solarnych w 2023 r.

Dofinansowania fotowoltaiki i systemów solarnych umożliwiają znacznie częstszą instalację tych systemów cieplnych. Bardziej przystępne cenowo rozwiązania energii odnawialnej nie tylko cieszą samych użytkowników, ale także korzystanie wpływają na środowisko. Sprawdź, z jakich dofinansowań i programów możesz skorzystać w 2023 roku na zakup i montaż fotowoltaiki oraz systemów solarnych.

 

Jakie dofinansowania na fotowoltaikę i systemy solarne są obecnie dostępne?

Od początku 2023 roku pojawiają się nowe lub są kontynuowane programy rządowe, w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie fotowoltaiki i systemów solarnych. Obecnie dostępne są takie opcje jak:

 

Dofinansowania i programy na fotowoltaikę oraz systemy solarne w 2023 – Charakterystyka

Ze względu na różnice, poniżej przedstawiamy charakterystykę każdego z dostępnych dofinansowań, a także zasady, jakie należy spełnić, aby ubiegać się o wsparcie finansowe na fotowoltaikę i systemy solarne w 2023 roku.

Pieniądze i roślinka w słoiku.

Fot. Źródło: Kindel Media, Pexels.

 

Mój Prąd 5.0

Od 22 kwietnia 2023 trwa piąta edycja programu „Mój Prąd”. Zakres wsparcia finansowego dla fotowoltaiki (o mocy od 2 kW do 10 kW), magazynów ciepła oraz magazynów energii (mniejszych niż 2 kWh), rozszerzono o dofinansowanie kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Zakończenie zaplanowano na 22 grudnia 2023 roku (lub wcześniej, jeśli środki zostaną wyczerpane).

Jeśli chodzi o kwestię dofinansowania samych paneli fotowoltaicznych, to może ono wynieść do 6 tys. złotych. Natomiast w przypadku montażu paneli fotowoltaicznych rozbudowanych o dodatkowe elementy, które także podlegają dotacji, wysokość wsparcia finansowego może wzrosnąć do 7 tys. złotych.

W przypadku dofinansowania kolektorów słonecznych maksymalna dotacja może wynieść 3,5 tys. złotych.

Warto pamiętać, że do dotacji należy zgłosić zakończone już działania montażowe wybranej formy alternatywnego pozyskiwania energii, wykonane po 1 lutego 2020 roku. Wypłata przyznanej kwoty następuje w ciągu trzech miesięcy od zgłoszenia wniosku.

 

Program Czyste Powietrze

W ramach dofinansowania programu „Czyste Powietrze”, o które można wnioskować od 3 stycznia 2023 roku, jest możliwe otrzymanie wsparcia finansowego m.in. na mikroinstalację fotowoltaiczną. Może to być także element przeprowadzonej termomodernizacji, a całość wykonanych działań może wygenerować zwrot kosztów nawet do 135 tys. złotych.

W przypadku tego wsparcia finansowego należy pamiętać, że warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest przeprowadzenie audytu energetycznego.

 

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia od podatku części lub całości kwoty podniesionej w ramach instalacji systemu fotowoltaicznego (maksymalnie 53 tys. złotych dla jednego podatnika biorąc pod uwagę całość przedsięwzięć termomodernizacyjnych).

Ulga termomodernizacyjna jest ustanowiona przez rząd i trwa od 2019 roku. Przysługuje w sytuacji, gdy beneficjent jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, a pracę termomodernizacyjne zostały zakończone w ciągu 3 lat. Co ważne, budynek, którego ma dotyczyć ulga, nie może być w budowie.

 

Agroenergia

Program „Agroenergia” bezpośrednio skierowany do rolników indywidualnych obejmuje zakresem dofinansowania m.in. instalacje fotowoltaiczne. Udział w przedsięwzięciu można wziąć do 2027 roku, z tym że ostatnio wnioski będą przyjmowane do 31 grudnia 2025 roku.

Wysokość dofinansowania jest przyznawana na podstawie mocy instalacji, którą planuje się zamontować (działania nie mogą być rozpoczęte przed złożeniem wniosku o dotację). I tak jeśli moc wynosi od 10 do 30 kW, to maksymalny kwota wynosi do 20% całej instalacji. Równocześnie wydatek ten nie może wynosić więcej niż 15 tys. złotych. W przypadku większych instalacji – od 30 do 50 kW – wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 13 % i być większe niż 20 tys. złotych.

 

Energia Plus

„Energia Plus” to program, który przeznaczony jest dla firm chcących zamontować instalację fotowoltaiczną. W tym przypadku istnieją dwie opcje: albo pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych, albo dotacja na 50% kosztów kwalifikowanych. Z możliwości można skorzystać do 13.12.2024 roku lub do wykorzystania środków z puli.

 


Fot. Tytułowa źródło: Karolina Grabowska, Pexels.

Możesz również polubić…