Co to jest współczynnik COP, SCOP i SPF pompy ciepła?

Pompy ciepła zdominowały rynek grzewczy dzięki swojej wysokiej wydajności. Żadne z dostępnych urządzeń grzewczych nie jest tak efektywne. O szacowanej i realnej wydajności danej pompy ciepła mówią trzy parametry: COP, SCOP i SPF. Są to wskaźniki, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę podczas wyboru pompy ciepła. To one mówią o tym, ile będziemy płacić za ogrzewanie. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, co to jest współczynnik COP, SCOP i SPF pompy ciepła, czym się różnią od siebie te parametry i dlaczego są tak ważne? Wyjaśniamy!

Kobieta przy tablicy z napisem COP, SCOP i SPF

Fot. Źródło: Andrea, Piacquadio, Pexels

 

SPIS TREŚCI:

 

Czym jest współczynnik COP w pompy ciepła?

Współczynnik COP w pompie ciepła, czyli Coefficient of Performance to najprościej tłumacząc stosunek energii cieplnej oddanej do budynku i energii elektrycznej, która została pobrana przez urządzenie. W przełożeniu na bardziej praktyczny język, COP mówi o tym, ile energii cieplnej oddała pompa ciepła, z każdej kilowatogodziny energii elektrycznej pobranej z sieci. Zakładając, że dana pompa ciepła ma współczynnik COP na poziomie 4, możemy przyjąć, że z każdej 1 kilowatogodziny energii elektrycznej pobranej z sieci, jest w stanie wyprodukować 4 kilowatogodziny energii cieplnej. Warto także przeczytać: Pompa ciepła powietrzna – zużycie prądu.

 

Czym współczynnik SCOP różni się od COP?

Współczynnik SCOP w pompie ciepła, czyli Seasonal Coefficient of Performance uchodzi za bardziej precyzyjny i zbliżony do realnych wartości wskaźnik, aniżeli COP. Jest to uśredniona dla całego sezonu grzewczego wartość COP. W wyznaczeniu parametru SCOP kluczową rolę odgrywa to, jak będzie zmieniać się temperatura zewnętrzna. Oprócz tego, podczas obliczania SCOP uwzględnia się, jaka będzie temperatura po stronie źródła górnego, czyli temperatura wody w obiegu c.o. Z tego powodu producenci podają SCOP osobno dla różnych temperatur zasilania.

 

Czym jest współczynnik SPF w pompie ciepła?

Współczynniki COP i SCOP mówią nam o tym, ile najprawdopodobniej przyjdzie nam zapłacić za ogrzewanie domu pompą ciepła. Znalazły one zastosowanie do wstępnych analiz dla powstających budynków.

Realną wartość, która stanowi odzwierciedlenie wydajności pompy ciepła, możemy uzyskać, obliczając współczynnik SPF. Sposób obliczania współczynnika SPF jest taki sam jak współczynnika SCOP, ale dotyczy rzeczywistych warunków, w jakich pracuje instalacja i obliczany jest na podstawie dokładnie zmierzonego zużycia prądu i ilości dostarczonego ciepła.

 

Podsumowanie

Powyższe parametry to kluczowe wskaźniki, na które powinniśmy zwrócić uwagę podczas wyboru pompy ciepła. Pamiętajmy jednak o tym, że nie jedyne. Dla wydajnej pracy urządzenia niezbędny jest dobór odpowiedniej mocy (odpowiadającej naszym potrzebom). Inwestując w pompę ciepła, warto też zwrócić uwagę na pozornie proste sprawy: producent, rodzaj urządzenia (gruntowa czy powietrzna? Pompa ciepła monoblok czy split?) czy sam wybór instalatora.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz